Varför VBC?

Arbetsro – kan betyda att det ska vara tyst, eller en miljö där man kan arbeta effektivt själv även om andra är där. VBC har tagit fasta på att ett kontor kan behövas för vem som helst som råkar ha VAB hemma, ett svajigt internet eller för mycket tvätt som behöver hängas.

Arbetsmiljön är viktig när man ska arbeta effektivt. Att sitta ensam kan vara effektivt ibland, men ibland är man mest effektiv när det finns andra effektiva människor bredvid. I denna miljö så vet vi vad vi gillar och hur man beter sig. Det är en fungerande arbetsmiljö.

Affärskontakter gör att svenskt näringsliv går runt. Dessa är sällan säljande utan uppstår av ett rent informativt syfte – jag vill veta något och du har informationen som fyller mitt behov. Affärskontakten är tagen och kunskapen ökar och säkerligen även leveranssäkerheten. Vi ser fram mot att veta mer om vem du är som gör ett sådant bra jobb!

En coworking för arbetsmyror

Arbetsmyror kan vara de som går in i flow och tittar ut någon gång efter solen gått ner – eller upp igen. Man kommer in i ett flow som gör att arbetet känns lätt, man vet vad man ska göra och resultatet blir antagligen både enastående och bestående.

Det här uppkommer inte helt automatiskt. Det är ungefär som en författare eller målare behöver ”gå till jobbet” varje dag ändå, även om lusten inte finns där, eller exakt vad man ska göra. Att metodiskt arbeta framåt gör att man kommer framåt. Ibland uppstår de gyllene tillfällena när det helt enkelt inte går att sluta jobba.

Vet du vad vi talar om?

Då är du en av de som är i vår målgrupp, för det här vill vi ha mer av!