När öppnar VBC?

Projektplanen som ligger inbegriper tre huvudområden: Fastighet, Community och Verksamheten. (Uppdaterad 2021-08-25)

Fastigheten

Lokalen är 450m2 stor och har inte renoverats sedan ca 90-tal men ursprunget är från 50-talet och har en del fantastiska detaljer som absolut kommer att vara kvar.

Nu behöver vi innertak, golv i halva lokalen, mindre konferensrum, dragen el, wifi och fiber samt belysning på plats.

En annan del är själva inredningen eftersom tankarna kring konferensrum, effektivt deep work-arbete och flöde i lokalen samt ljudnivåer spelar in.

Det ska inte vara tyst som i ett vakuum.
Det ska inte vara stimmigt så man störs.
Det ska vara lagom.

Community

Vi som kommer att sitta på VBC behöver vissa faciliteter som verksamheten arrangerar t ex app och webb samt system för att komma in och koppla upp sig och givetvis något att sitta vid och kaffe i koppar.

Utöver det skapar VBC en arbetsmiljö där det ingår att man känner till varandra, att man har en uppförandekod på plats och är hjälpsam. Det här byggs med metodisk kommunikation från VBC samt genom att ha grupper av samhörighet t ex ambassadörer, kömedlemmar och medlemmar på VBC, leverantörer och sponsorer.

Verksamheten

Leverantörer och sponsorer är viktiga för VBC. Det är också en livsnerv när det kommer till samarbeten och affärskontakter. Vi är alla en del av svenskt näringsliv och detta kopplas ihop mellan fastigheten och medlemmarna

Vi har leverantörer för skärmar, printer, kaffe, wifi, fiber, nätverkande, kök och brand.